„Ústav biochemie je pro mezioborovou spolupráci předurčen,“ říká jeho ředitel, doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Úvodem

Doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Doc. Ing. Martin Mandl, CSc. je ředitelem Ústavu biochemie PřF MU. Autor fotografie: J. Šalak
Doc. Ing. Martin Mandl, CSc., narozen v Brně, absolvoval v roce 1978 studium na Chemickotechnologické fakultě SVŠT v Bratislavě (dnešní Slovenská technická univerzita), Katedra biochemické technologie. V roce 1992 na téže škole získal CSc. V roce 1998 se – už na naší fakultě – habilitoval v oboru biochemie. Co se týče profesní praxe, od roku 1979 pracoval docent Mandl na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, od roku 1985 detašovaně pod hlavičkou Ústavu biotechnologie Slovenské technické univerzity. Na Katedře biochemie PřF MU působil od roku 1988, ředitelem Ústavu biochemie, který je nástupcem této katedry, se stal v roce 2007. V oblasti výzkumu se zpočátku věnoval sirným bakteriím v problematice bakteriálního odsiřování uhlí, poté se podílel na výzkumu bakteriální vakcíny, aby se nakonec vrátil ke studiu sirných bakterií s interdisciplinárním potenciálem v ekologii a biotechnologii.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12416 od 26.4.2013