„Věda by se moc řídit neměla, zvlášť na univerzitě,“ říká ředitel Ústavu chemie PřF MU, doc. Ctibor Mazal

Úvodem

Docent Ctibor Mazal řídí jeden z největších ústavů naší fakulty, Ústav chemie, který od roku 2008 sídlí v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Výzkumným úkolům se věnuje v Laboratoři syntézy a analýzy nanostruktur, spadající pod Centrum nano- a mikrotechnologií Středoevropského technologického institutu nebo v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12059 od 24.4.2013