Rozhovor s prof. Jiřím Rosickým, ředitelem Ústavu matematiky a statistiky PřF MU

Úvodem

V předchozích rozhovorech jsme představili děkana přírodovědecké fakulty, Doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., a pak předsedu akademického senátu, Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. V následujících rozhovorech představíme postupně ředitele jednotlivých ústavů fakulty. Začneme na Ústavu matematiky a statistiky, jehož ředitelem je prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Autor fotografie: T. Beke

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13568 od 22.11.2012