„Dobré mezilidské vztahy jsou ve vědě důležité.“ Rozhovor s ředitelem Ústavu experimentální biologie, prof. RNDr. Janem Šmardou, CSc.

Úvodem

Doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc, Autor fotografie: Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., absolvoval v roce 1984 obor Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě MU (tehdejší UJEP). Pak prošel interní vědeckou aspiranturou na Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze, působil v českobudějovickém Jihočeském biologickém centru a následně odjel na tříletý postdoktorální pobyt do USA (University of New York at Stony Brook). V roce 1993 nastoupil jako odborný asistent na tehdejší Katedru genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty MU. Zde se habilitoval v roce 1997 a v roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru molekulární biologie a genetika. Jako hostující profesor pobýval několik měsíců na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Na Přírodovědecké fakultě MU působil jako vedoucí sekce biologie a po vzniku Ústavu experimentální biologie (ÚEB) se v roce 2006 stal jeho prvním ředitelem. Postdoktorální pobyt v USA zaměřil jeho odborný zájem na obor nádorové biologie, zabývá se karcinogenezí a molekulárními principy, jež ji řídí, a to v Laboratoři buněčné diferenciace ÚEB, kterou založil a vede. Je ženatý, s manželkou, profesorkou Janou Šmardovou, která pracuje ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice a na menší pracovní úvazek také na ÚEB, má dvě dcery, nyní studentky humanitních oborů MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12076 od 2.8.2013