„Českou vědu podpoříme tím, že se otevřeme světu.“ Říká prof. Rikard von Unge, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky

Úvodem

 prof. Pikard von Unge Autor fotografie: M. Roček
Prof. Rikard von Unge, Ph.D., se narodil ve Stockholmu, kde studoval teoretickou fyziku a získal titul PhD. Další zkušenosti sbíral na postdoktorských stážích v USA, ovšem v roce 1998 se stal odborným asistentem na naší fakultě, zde se v roce 2002 habilitoval a od roku 2004 je zde profesorem. Od roku 2011 je ředitelem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, mezi jeho vědeckovýzkumnou činnost patří teorie strun, supersymetrie, obecná teorie relativity nebo kvantová teorie pole. Profesor von Unge je ženatý a má dvě děti.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12828 od 14.3.2013