Rozvrh

Dva pohledy na rozvrh

Na přírodovědecké fakultě se rozvrh zveřejňuje dvěma způsoby. Jednak na fakultních stránkách fakulty a jednak na ISu. Je to proto, že vzhledem k dalším agendám v ISu nelze katalog předmětů na ISu přizpůsobit plně tomu, aby stačil rozvrh z ISu.

Rozvrh na stránkách fakulty

Je tvořen na základě dat, která dostane rozvrhová komise od katedrových rozvrhářů.

Kdy používat tento pohled na rozvrh

  • výpis rozvrhu učitelů
  • výpis rozvrhu poslucháren
  • výpis rozvrhu studijních skupin

Rozvrh na stránkách ISu

Zde rozvrhová komise dodává pouze kdy a kde se výuka koná a ostatní údaje se berou z katalogu předmětů. Protože pod stejným kódem předmětu je vedena přednáška i cvičení, dochází k tomu, že mají v rozvrhu přednášející i cvičící zapsánu přednášku i cvičení. Dále jsou z různých důvodů vedeni v katalogu předmětů i jiní učitelé než ti, kteří pravidelně výuku provádějí. Dále na ISu nejsou zařazeny rezervace poslucháren, kterým neodpovídá žádný předmět z katalogu ISu.

Kdy používat tento pohled na rozvrh

  • tato forma je určena pro studenty, kteří si v ní mohou sestavit při zápisu na ISu "svůj rozvrh".

Až na jména učitelů a rezervace poslucháren, kterým není přiřazen žádný kód předmětu z katalogu ISu, jsou oba pohledy na rozvrh identické

Rozvhová komise

Hlavní rozvrhář

Alan Kuběna

Biochemie

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Biologie

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák

Fyzika

Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.

Geografie

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Geologie

Mgr. Petr Urbánek

Chemie

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Jazyky

Mgr. Daniela Dlabolová

Matematika

RNDr. Jan Vondra, Ph.D., RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 86875 od 25.10.2011