Jaké aktivity nabízí naše fakulta ve školním roce 2012/2013 žákům a studentům středních i základních škol?

Přemýšlíte o vysokoškolském studiu matematiky? Zkuste kurz pro maturanty

Čtyřdenní kurz určený pro studenty posledního ročníku středních škol je vedený formou odborných přednášek a volnočasových aktivit, kde vysokoškolští studenti matematiky maturanty seznamují s náplní a formou vysokoškolského studia matematiky. Jak říká Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Mgr. Michal Bulant, PhD *} z Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, který tento kurz garantuje po odborné stránce: „Úkolem je usnadnit zájemcům o vysokoškolské studium odborné či učitelské matematiky, kombinace matematiky a ekonomie nebo čisté ekonomie přechod na vysoké školy. Kurz se koná na začátku školního maturitního roku, kdy maturanti intenzivně přemýšlí, kam si podat přihlášku. Od současných studentů slyší jejich zkušenosti, ptají se jich, diskutují. Pomůže jim to při rozhodování, zda studovat čistou ekonomii nebo třeba finanční či teoretickou matematiku, podle toho, jaké jsou jejich preference. Snad je pro účastníky kurzu důležité i to, že fyzicky uvidí i pedagogy fakulty, kteří by je v budoucnu mohli učit, vidí je při volnočasových aktivitách, takže pak na fakultu nastupují s pocitem, že nejdou na zcela neznámou půdu,“ uzavírá doktor Bulant.

.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2591 od 27.8.2012