Jaké aktivity nabízí naše fakulta ve školním roce 2012/2013 žákům a studentům středních i základních škol?

Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík navštěvují hodiny fyziky na středních školách

Střední školy v celé České republice mohou využít nabídky Fyzikálních představení Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík, které lze realizovat přímo na střední škole vždy v rámci jedné vyučovací hodiny. Více se o nich dozvíte na http://www.physics.muni.cz/kof/praktika_ss.shtml. Pokročilé fyzikální nobelovské praktikum je určené zejména učitelům středních škol a také talentovaným středoškolským studentům. Cílem je realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli autoři odměněni Nobelovou cenou, např. Millikanův nebo Rutherfordův experiment. Fyzikální kavárna zase nabízí pravidelná, neformální setkávání učitelů fyziky, studentů učitelství fyziky a pracovníků fyzikálních ústavů fakulty. Na programu je většinou každý třetí čtvrtek v měsíci vždy přednáška a neformální diskuse. Informace o programu se dozvíte na http://www.physics.muni.cz/kof/kavarna.shtml.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2653 od 27.8.2012