Ústav antropologie

Výzkumné a výukové aktivity

Projekty a témata

  • Antropologický slovník a Encyklopedie antropologie
  • Antropologie sexuality: Srovnávací sociokulturní analýza
  • Antropologie smrti: Srovnávací sociokulturní analýza
  • Internetová database lidských kosterních pozůstatků získaných archeologickým výzkumem na Moravě a ve Slezsku
  • Modelové lovecké areály (příklady z pleistocénu, holocénu a aktuální etnologická pozorování)
  • Zavedení 3D virtuálních modelů v antropologickém výzkumu

Pracovní skupiny

  • Biologická antropologie
  • Sociální a kulturní antropologie
  • Paleoantropologie

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6819 od 30.10.2011