Ústav botaniky a zoologie

Výzkumné a výukové aktivity

Výzkum na Ústavu je zaměřen na ekologii, evoluci a biodiverzitu sinic, řas, vyšších rostlin a živočichů. Hlavními výzkumnými zájmy jsou: systematika vyšších rostlin, bezobratlých a savců; evoluce velikosti geonomu organizmů; ekologie společenstev suchozemských rostlin, mechorostů; ekologie pramenišť, mokřadů a tekoucích vod; ekologie a evoluce parazitů ryb; behaviorální a populační ekologie pavoukovců a netopýrů; paleoekologie a makroekologie.

Ústav zajišťuje a garantuje výuku v bakalářském a magisterském stupni se specializacemi botanika a zoologie. Ústav je školícím pracovištěm doktorského programu biologie s obory botanika, ekologie, hydrobiologie, parazitologie a zoologie.

Výzkumné skupiny

  • Biodiversita a biosystematika rostlin
  • Výzkum vegetace
  • Výzkum rašelinišť
  • Výzkum terestrických bezobratlých - evertebratologie
  • Výzkum obratlovců - vertebratologie
  • Laboratoř biologie tekoucích vod - hydrobiologie
  • Výzkum monogeneii - parazitologie

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7491 od 30.10.2011