Ústav fyzikální elektroniky

Výzkumné a výukové aktivity

Hlavními aktivitami Ústavu fyzikální elektroniky jsou výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů. V dané oblasti se provádí jak teoretický tak i experimentální výzkum. Náš hlavní projekt - výzkumný záměr MSM0021622411 je zaměřen na studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a interakcí plazmatu s povrchem pevných látek.

Následující pracovní skupiny p1ůsobí na ústavu:

    oddělení plazmové depozice a charakterizace materiálů,
  • oddělení diagnostiky plazmatu a elementárních procesů,
  • oddělení atmosférických výbojů,
  • oddělení obecné fyziky a didaktiky,
  • oddělení plazmochemie a atomové spektrochemie.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6349 od 29.10.2011