Ústav fyziky kondenzovaných látek

Výzkumné a výukové aktivity

Výzkum

Výzkum je soustředěn na vybrané materiály a struktury, zejména na jejich optickou odezvu a strukturní vlastnnosti. Zabýváme se především vybranými kovy, polovodiči a izolátory, a to v jejich objemové podobě, nebo jako složkami vrstevnatých struktur. Optickou spektroskopii v širokém oboru (od daleké infračervené do ultrafialové oblasti) používáme ke studiu vibračních a elektronových stavů a jejich interakcí, např. ve změnách optické odezvy s teplotou. Strukturní vlastnosti jsou studovány hlavně rentgenovou difrakcí a reflexí. Největší pozornost věnujeme nízkorozměrným polovodičovým strukturám, vysokoteplotním supravodičům, multivrstvám kov-polovodič-izolátor a polymerům.

Výuka

Hlavní výuková zátěž ústavu spočívá v základních a specializovaných kursech fyziky, rozsáhlých praktických kursecha zčásti v kursech teoretické fyziky. Ústav rovněž realizuje výuku v mezifakultním studiu fyzikálního inženýrství a v bakalářském a magisterském studiu optometrie. Na ústavu funguje laboratoř polovodičových technologií s čistými prostorami, podporovaná firmou On Semiconductor CR, používaná především k výukovým účelům. Ústav rovněž organizuje výuku biofyziky a má k dispozici biofyzikální laboratoř.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6582 od 27.10.2011