Ústav geologických věd

Výzkumné a výukové aktivity

Výzkumné a výukové aktivity zahrnují:

  1. Procesy vzniku magmatických a metamorfních hornin, jejich minerály a různé typy rudních a nerudních mineralizací.
  2. Geodynamický vývoj na kontaktu Českého masivu a Západních Karpat.
  3. Transport anorganických složek v přírodním prostředí, geochemický a hydrogeologický vývoj prostředí ovlivněného lidskou činností.
  4. Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.
  5. Degradace historických a současných staveb působením agresivního prostředí.

Pracovní skupiny

  • Magmatické a metamorfované horniny
  • Kontakt Českého masivu a Západních Karpat
  • Geochemie a hydrogeologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru
  • Stavební materiály a kamenivo

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6932 od 30.10.2011