Vědecká rada

Seznam emeritních profesorů Přírodovědecké fakulty MU

VR PřF MU 6. 12. 2000

Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.FI MU Brno
Prof. RNDr. Miloš Ráb, DrSc.kat. matematické analýzy PřF MU Brno
(Prof. RNDr. František Šik, DrSc.)matematika PřF MU Brno   (zemřel 2006)
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.ÚTFA PřF MU Brno
Prof. RNDr. Otto Litzman, CSc.ÚTFA PřF MU Brno
Prof. RNDr. Milan Kratochvíl, CSc.kat. organické chemie PřF MU
Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.kat. analytické chemie PřF MU
Prof. RNDr. František Kubíček, CSc.kat. zoologie a ekologie PřF MU Brno
Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.kat. genetiky a molekul. biologie PřF MU Brno
Prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc.kat. botaniky a geobotaniky PřF MU Brno
Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.kat. geologie a paleontologie PřF MU Brno

VR PřF MU 29. 5. 2002

Prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc.kat. teoretické a fyzikální chemie
Prof. Dr. Ing. Jaro Komenda, CSc.kat. teoretické a fyzikální chemie

VR PřF MU 2. 10. 2002

(Prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc.) kat. zoologie a ekologie (zemřel 2014)

VR PřF MU 26. 5. 2004

Prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.kat. zoologie a ekologie

VR PřF MU 1. 11. 2006

Prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. kat. organické chemie

VR PřF MU 28. 2. 2007

Prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc.kat. anorganická chemie

VR PřF MU 7. 11. 2007

Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.ÚMS

VR PřF MU 5. 12. 2007

Prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc.Ústav chemie
Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. ÚGV

VR PřF MU 28. 3. 2012

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.Ústav experimentální biologie

VR PřF MU 26. 3. 2014

Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. Ústav matematiky a statistiky

VR PřF MU 29. března 2017

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.Ústav chemie

VR PřF MU 31. května 2017

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.Geografický ústav

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4714 od 24.10.2011