Oddělení pro projektovou podporu


Důležité informace pro vkládání výsledků do IS:

Termín pro vložení výsledků k odeslání do RIVu na naší fakultě je: 26.3.2018


Nepublikační výsledky (zejména výsledky jako patent, poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem a software) je třeba vložit do ISu do 19. 3. 2018.

  1. Publikace s RIV kódem – do publikace, která již v minulosti do RIV odešla a získala tzv. RIV kód by autor již neměl vstupovat a činit jakékoliv úpravy. Pokud se jedná o důležitou úpravu, která by znamenala získání většího počtu bodů v dalším roce hodnocení, požádá autor o výmaz ID kódu RIV (viz. bod 2.) a znovu publikaci upraví.
  2. Výmaz kódu RIV – výmaz ID kódu RIV se dělá pouze za předpokladů, že autor má nárok na získání bodů nebo lepších bodů za tuto publikaci. Pokud tomu tak je, v seznamu publikací každého autora je pod každou publikací uvedeno Přidat do výběru, po odkliknutí se zobrazí publikace v pravém sloupci, kde pokračujete odkliknutím položky Editovat výsledky. Nyní se dostanete do dané publikace a vedle RIV kódu je uvedeno Požádat referenta o zrušení ID kódu RIVu, po odkliknutí se referentovi odešle automatická zpráva a pokud bude vše v pořádku záznam se vymaže. Publikace zůstane v IS stejná s tím rozdílem, že se odstraní zatržítko Předávat do RIV a autorovi se automaticky zašle email, že RIV kód byl vymazán. Autor tedy do publikace znovu vstoupí a po vykonání patřičných úprav znovu odklikne Předávat do RIV.
  3. Zobrazení nápovědy – při zadávání publikací si, prosím, vždy dejte zobrazit nápovědu, která Vás provede systémem zadávání publikace a objasní Vám některá pole.
  4. Zadávání výsledků souvisejících s ochranou duševního vlastnictví – pokud zadáváte výsledky, které souvisí s ochranou duševního vlastnictví (Patent, Software, atd.) kontaktujte, prosím, naše oddělení, aby byl výsledek zadán správně.
  5. Poddruh výsledku u výsledků druhu J – podle nové metodiky M17+ je třeba u výsledků druhu J (recenzovaný odborný článek) zadat v "Informacích o výsledku", o jaký "Poddruh výsledku" se jedná - pokud je článek dohledatelný v databázi Web of Science, vybere autor Jimp, v případě databáze Scopus vybere Jsc. Pokud se článek nenachází ani na WoS ani ve Scopus, vybere možnost Jost.
  6. Obor dle číselníku OECD – v souladu s novou metodikou M17+ je taktéž třeba zadat "Obor" výsledku (část "Údaje pro RIV"). Obor výsledku vybírejte z číselníku OECD, tzv. Frascati Manual. Každý obor má 5ti místný kód. Číselník oborů M17+ najdete v PDF souboru na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI): http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
  7. IS hlásí následující chyby: „CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.“ nebo „CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.“ V případě těchto hlášení je třeba doplnit Poddruh výsledku (Jimp, Jsc, Jost) nebo doplnit obor z číselníku oborů dle OECD. Tyto údaje však, prosím, doplňujte pouze u publikací, které ještě nebyly odvedeny do RIV. Hlášení se může objevit i u starších záznamů v IS, pokud však tyto byly odeslány do RIV v minulých letech a publikace má tedy udělen ID kód RIV, není již třeba záznam editovat.

Užitečné rady

  1. Předvyplnění formuláře pro typy výsledků J a D uvedených ve WOS – na začátku strany je v IS uvedena záložka „Naplnění formuláře záznamem z WOS“. Po zadání kódu UT WOS se po kliknutí formulář naplní relevantními informacemi, které lze přenést. Zbytek autor doplní sám. Stále platí, že autor je plně zodpovědný za správnost záznamu a všechna načtená pole tedy musí řádně zkontrolovat.
  2. Kontrola s WOS pro typy výsledků J a D – při zatržení přenosu do RIV a zvolení správného typu výsledku lze zatrhnout také možnost „Kontrolovat záznam vůči WOS“. Kontrola bude možná pouze při vyplnění pole UT WOS a proběhne při ukládání formuláře.
  3. Do hodnocení výsledků druhu B a C vstupují záznamy pouze určitých oborů a každý takový záznam musí mít odevzdaný výtisk do Národní knihovny ČR (pokud byl výsledek vydán na území ČR). Podle nové metodiky M17+ už u zahraničních knih není nutné, aby tyto byly fyzicky odevzdávány do NK ČR (ve formuláři RIV postačí vyplnit Digital Object Identifier (DOI) či Open Acces (OA). Nejzazší termín pro odeslání publikací vydaných na území ČR do NK ČR je 20. dubna 2018. Zásilku je třeba označit tak, že se jedná o publikaci pro RIV, aby byla vyřízena zrychleně. Bližší informace naleznete zde.

Kontakty:

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2089 od 19.6.2018