Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

Základní informace k podávání projeků

Staré stránky interní podpory projektů

PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Při podávání projektů je potřeba se řídit Směrnicí rektora 6/2016 - Řízení projektů na MU.
Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP). Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu Průvodku návrhu projektu, kterou získá z ISEPu po založení projektu. Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli „partnera“, současně bude dodána na VaV fakulty podepsaná Průvodka návrhu projektu. Zároveň je třeba v dostateční předstihu před uzávěrkou soutěže nechat zkontrolovat rozpočet projektu a případné smlouvy, které tvoří přílohy návrhu projektu.
Návrh projektu se předkládá vždy na oddělení VaV fakulty (Ing. Rašková, Ing. Johnová). Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v menu nabídce jednotlivých poskytovatelů.

ETICKÁ KOMISE PRO VÝZKUM

Některé projekty zejména biologického a biochemického charakteru požadují schválení Etické komise pro výzkum.

INFORMACE Z CENTRA PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6472 od 18.10.2017