Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

Zahraniční vztahy

Personální obsazení a náplň práce


Mgr. Natálie Nádeníčková

tel.: 54949 1424, 8118
kan.: bud. A17/429, Kamenice 753/5
  • INNOLEC (program přednášek zahraničních akademických pracovníků)
  • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1277 od 18.10.2017