Oddělení pro vědu výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

Personální obsazení a náplň práce

Vedoucí oddělení

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • Metodické vedení pracovníků
 • Vědecká rada
 • Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení
 • Tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
 • Rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • Akreditace doktorských studijních programů, jmenovacích a habilitačních oborů
 • Ceny, medaile, čestné vědecké hodnosti
 • Rozbory, statistiky, archivace
 • Specifický výzkum

Referenti

Mgr. Petr Bureš
tel.: 549 49 3278
 • Informační servis zahraničním studentům
 • Postdoktorandské pobyty
 • INNOLEC (program přednášek zahraničních akademických pracovníků)
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)
 • Nabídky zahraničních pobytů, programy vědecké spolupráce se zahraničními institucemi a výměnné pobyty v rámci smluv MU a MŠMT
 • Zahraniční vztahy
 • Pojištění při cestách do zahraničí
 • Kalendář významných akcí
 • Marketing a propagační materiály fakulty

Mgr. Anísa Kabarová
tel.: 549 49 6358
 • Doktorské studium programů Matematika, Fyzika, Chemie, Biochemie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Správa webových stránek oddělení

Iva Klímová
tel.: 549 49 7277
 • Doktorské studium programů Geologie a Geografie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Stipendia
 • Karty ISIC, karty kombinovaného studia, revalidační přelepky

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103
 • Doktorské studium programu Biologie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Přijímací řízení do 1. ročníku
 • RIV


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 17392 od 10.8.2011