Vedení fakulty

Děkan

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Proděkani

Proděkan pro studium

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Proděkan pro informační systémy a ekonomiku

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

Proděkan pro vnější vztahy, komunikaci a marketing

prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

Tajemník

Roman Čermák, M.Sc.

Předseda akademického senátu

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 44365 od 25.8.2011