Vedení fakulty

Děkan

Děkanem Přírodovědecké fakulty je:

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Děkana jmenoval na návrh akademického senátu fakulty rektor. Jde o jeho první funkční období. Děkan je ze statutu fakulty předsedou vědecké rady.

Opatření a pokyny děkana

Opatření a pokyny děkana jsou závazné pro zaměstnance a studenty fakulty. Jsou uloženy na dokumentovém serveru v autentizované části Informačního systému. Mají k nim přístup pouze zaměstnanci a studenti po zadání jména a hesla do ISu.

Přímý odkaz do ISu na Opatření a pokyny děkana

Kontaktní informace

Na děkana se lze obrátit obvykle prostřednictvím jeho proděkanů, kteří ho zastupují v dané oblasti. Proděkani zpravidla rozhodují v oblasti své působnosti sami.
V oblasti hospodaření a vnitřní správy je vhodné obracet se na tajemníka fakulty.
V opodstatněných případech se lze na děkana obrátit i přímo.

písemně Přírodovědecká fakulta MU
Děkan
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně Po předchozí domluvě na sekretariátu:
pracovna děkana,
areál Kotlářská 2, budova 1 - děkanát, 1.patro, dveře 01009
telefonicky +420 549 49 1400
e-mailem

Historie děkanů

Historii děkanů naleznete na webu Masarykovy univerzity:
http://www.archiv.muni.cz/historie-masarykovy-univerzity/osobnosti/historie-vedeni/prirodovedecka-fakulta


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 15769 od 15.8.2011