Vedení fakulty

Proděkan pro vnější vztahy, komunikaci a marketing

Proděkanem pro vnější vztahy, komunikaci a marketing je:

prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Oblast působnosti

  • tvorba a rozvoj koncepce vnějších vztahů Fakulty,
  • jednotný vizuální a komunikační styl Fakulty včetně www stránek,
  • vztahy Fakulty se středními školami a dalšími partnery,
  • propagace k uchazečům o studium včetně elektronických médií a sociálních sítí,
  • kulturně společenské a popularizační akce.

Kontaktní informace

písemně Přírodovědecká fakulta MU
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně Po předchozí domluvě:
areál Kotlářská 2, budova 8, 3.patro - místnost 04014
telefonicky +420 549 49 3920
e-mailem

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5850 od 1.9.2011