Vedení fakulty

Proděkan pro studium

Proděkanem pro studium je:

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Oblast působnosti

  • přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů,
  • studijní problematika a záležitosti studentů, poplatky za studium, stipendia
  • akreditace bakalářských a magisterských studijních programů,
  • celoživotní vzdělávání,
  • koleje.

Kontaktní informace

písemně Přírodovědecká fakulta MU
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
proděkan pro studium
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně
  • Ve středu od 10:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení,
    areál Kolářská 2, budova 1 - děkanát, přízemí
  • Konzultace možná i v jiných termínech po předchozí domluvě e-mailem.
telefonicky +420 549 49 3221
e-mailem

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6963 od 1.9.2011