Vedení fakulty

Proděkan pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

Proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium je:

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Oblast působnosti

  • Doktorské studium (přijímací řízení, stipendia, průběh a ukončování studia),
  • akreditace a realizace doktorských studijních programů,
  • zajištění habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  • oborové rady a komise,
  • vědecká a výzkumná činnost na Fakultě,
  • výzkumné projekty a granty,
  • mezinárodní spolupráce, kontakty a mobility.

Kontaktní informace

písemně Přírodovědecká fakulta MU
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
proděkan pro výzkum, vývoj a zahraniční vztahy
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně Prostřednictvím
Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium,
areál Kotlářská 2, budova 1 - děkanát, přízemí - vlevo, místnost 1007
Ing. Zdeňka Rašková()

Nebo po předchozí domluvě: Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A29 RECETOX, 4. patro – místnost 421

telefon +420 549 49 3194
e-mail

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6986 od 1.9.2011