Vedení fakulty

Tajemník fakulty

Tajemník fakulty je

Roman Čermák, M.Sc.

Oblast působnosti

 • pracovně-právní záležitosti neakademických zaměstnanců Fakulty mimo zaměstnanců v přímé řídicí pravomoci děkana,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr kromě výuky,
 • rozpočtové řízení a rozpočtová kontrola,
 • finanční kontrola,
 • správa majetku,
 • výstavba, údržba a opravy,
 • provoz fakulty,
 • provozně-technický rozvoj Fakulty,
 • provoz informačních a komunikačních technologií,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • požární ochrana.

Kontaktní informace

písemně Přírodovědecká fakulta MU
Roman Čermák, M.Sc.
tajemník
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně Po předchozí domluvě:
areál Kotlářská 2, budova 1 - děkanát, 1.patro - místnost 02011
telefonicky +420 549 49 1402
e-mailem

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9415 od 15.8.2011