Oslavte s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 90. výročí jejího založení

Autoři, použitá literatura

Autorka textu: Zuzana Kobíková
Autorka fotografií: Magdaléna Chytrá

Použitá literatura:
CHYTRÁ, Magdaléna, 2012. Ročenka [botanické zahrady PřF MU] 2011 [online]. [cit. 22. dubna 2012]. Dostupné z: http://www1.sci.muni.cz/bot_zahr/


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2309 od 10.5.2012