Oslavte s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 90. výročí jejího založení

Botanická zahrada a její začátky

Na ploše 1,5 ha, která bývala součástí starobince a sloužila jako zeleninová zahrádka pro zdejší kuchyni, začal Josef Podpěra, profesor všeobecné a systematické botaniky na PřF MU v roce 1922 budovat se spolupracovníky koncepci budoucí botanické zahrady, a to na ekologickém základu, totiž jako soustavu rostlinných formací se zřetelem k moravské květeně.

První návštěvníci měli možnost pozorovat květenu moravských stepí, Pavlovských vrchů, jihomoravských niv a jihomoravské lesostepi. V jiných částech zahrady mohli obdivovat květenu Balkánu, horskou květena Kavkazu a Himalájí, vápencových Alp, lesních Karpat, východní, střední a severní Asie, Severní Ameriky, Japonska a Číny.

Základní rozvržení bylo v zahradě zachováno do dnešních dob, a mnohé z původních rostlin jsou vegetativním rozmnožováním životaschopné i dnes. Cílem zahrady je udržovat tuto historicky danou koncepci, takže když je potřeba některé druhy kvůli špatnému stavu odstranit, vždy je na nahradí rostliny stejného druhu.


Na jaře můžete obdivovat zářivé květy řepčíku královského.

V letech 1924–1926 vybudoval Podpěra s kolegy svépomocně tři skleníky, dva kultivační a jeden sbírkový s vodní nádrží, kde – především zásluhou tehdejšího zahradníka Františka Jiráska – již v roce 1926 vykvetla viktorie královská, která od této doby ve sklenících vykvétá každoročně, což je po dlouhá léta důvod k oslavě, jak se dočtete v kapitolce Co nabízí zahrada návštěvníkům? Další skleníky byly dokončeny v roce 1932 na ploše přibližně 120 m², postupně pak po celá desetiletí k nim přibývaly další až do rozměrů 1.100 m². Prvním zahradníkem zde byl Jindřich Jirásek, člověk s bohatou praxí v několika evropských botanických zahradách. Pro závažnou nemoc ho brzy vystřídal jeho bratr František Jirásek (nar. 1896), jenž udržoval vysokou úroveň sbírek v zahradě i ve sklenících dlouhá léta, až do roku 1958. Dalšími inspektory a vedoucími zahrady se stali: Vladimír Láník do roku 1978, Ing. Jiří Nohel do roku 1998 a Ing. Marie Tupá, která je v této funkci doposud.

Více se o historii Botanické zahrady PřF MU, provázené po desítky let plány na přesun, dozvíte na výstavě, na kterou budete pozváni v následujícím odstavci, případně na webových stránkách Botanické zahrady PřF MU.


Ve sklenících na jaře kvete i exotický kakaovník.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3063 od 10.5.2012