Oslavte s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 90. výročí jejího založení

Nová úprava zeleně v areálu fakulty

Zeleň v areálu fakulty na ploše 3,5 hektarů po ukončené generální rekonstrukci budov v roce 2011 zkrásněla díky rekonstrukci stromového patra a úpravě zeleně po stavebních pracích, jak je vidět na fotografii. Nové výsadby se dočkaly plochy nejen před a za budovami, cesta od vrátnice vedoucí do zahrady podél ulice Kotlářská, porosty podél ulice Kounicové, ale i plocha podél ulice Veveří, kde je nutné udržovat zeleň tak, aby nezasahovala do tramvajového vedení, a kde byla nově vysazena lípa, mišpule i jabloň.

Díky spolupráci s nadací Partnerství, která zajistila profesionálního stromolezce, se snad ještě v květnu podaří provést i technicky náročný průklest starého a vzácného exempláře škumpovníku, rostoucího poblíž trolejbusové zastávky na ulici Kotlářské.


Nová výsadba rostlin zdobí prostory kolem cesty vedoucí do zahrady od vrátnice.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2648 od 10.5.2012