E-technici - podpora e-learningu

Kdo je e-technik?

Úkolem e-technika je napomáhat pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU. Jako konzultant v oblasti používání IS MU působí na všech pracovištích příslušné fakulty.

Všechny e-techniky můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Preferovaný je e-mailový kontakt.

E-technikem pro Přírodovědeckou fakultu MU je
Bc. Viera Vozárová,
Kotlářská 2, pavilon č. 2, suterén, místnost -1009, telefon 549 496 081

Obracejte se, prosím, na hromadnou kontaktní adresu


Za předmět emailu prosím uvádějte "(PřF)", např. Zadávání známek (PřF), urychlíte tak jeho zpracování.

Použití hromadné adresy má nesčetné výhody. V prvé řadě je tak zajištěna zastupitelnost (v extrémním případě by se mohlo stát, že svoji odpověď nedostanete třeba dva týdny). Rovněž je možné, že případnou chybu IS vyřeší přímo programátor, a to řádově rychleji, než e-technik. Také tím pomáháte v lepší organizaci, a tím nepřímo ke zkvalitňování služeb IS MU.

V čem může e-technik učitelům a administrativním pracovníkům pomoci?

Jakou podporu učiteli e-technik poskytne:

 • Vyslechne učitelovu představu a doporučí/navrhne mu vhodné řešení v IS MU,
 • provede školení o možnostech e-learningu v IS MU,
 • individuálně zaškolí učitele v používání agendy IS MU,
 • odpovídá na dotazy učitele,
 • odpovídá na technické dotazy studentům učitele (učitel se nemusí zabývat tech. dotazy studentů),
 • poradí, kam se má učitel obrátit s požadavkem nesouvisejícím s IS MU (se složitou konverzí mezi formáty word/HTML/pdf/..., s tvorbou obsahu kurzu apod.),
 • poskytne servisní pomoc při skenování písemek, zkoušení studentů u počítačů přes IS MU,
 • předá podnět vývojovému týmu.

Může být podporou pro administrativní pracovníky a učitele při používání IS např. v aplikacích:

 • Záznamník učitele
 • Studijní materiály
 • Odpovědníky
 • Hodnocení
 • Poznámkové bloky


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12078 od 2.5.2014