Academic Senate

Doplňovací volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu studentů

15. května 2019: Volební seznamy jsou zpřístupněny na dokumentovém serveru IS MU.


15. května 2019: odkaz na aplikaci E-volby v IS MU, kde bude probíhat hlasování a kde jsou paralelně s tímto webem zveřejňovány informace.


15. května 2019:

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu studentů, včetně harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby

Milé studentky, milí studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,

v souladu s Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále jen „volební řád“) vyhlašuji tímto doplňovací volby do Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) ve volebním obvodu studentů, a to pro zbytek funkčního období 2017–2020 (do 31. srpna 2020). Tímto též stanovuji tento harmonogram úkolů a lhůt:

  • 15. května 2019: zveřejnění vyhlášení voleb na webových stránkách PřF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“ a „IS MU“);
  • od 16. května 2019 00:00 do 7. června 2019 01:00: přijímání kandidatur Volební a mandátovou komisí Senátu (dále jen „volební komise“). Kandidatury musí být podány v souladu dle čl. 9 volebního řádu, tedy odeslané včetně všech povinných příloh pomocí elektronické pošty z IS MU na adresu volebni.komise@sci.muni.cz;
  • nejpozději 21. května 2019: zpřístupnění volebního seznamu (= seznamu osob oprávněných volit a být volen, bez uvedení UČO – univerzitního čísla osoby) volební komisí členům příslušného volebního obvodu prostřednictvím Aplikace;
  • 7. června 2019 mezi 06:00 a 23:59: zveřejnění kandidátů, jejich volebních programů a prohlášení volební komisí v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU;
  • od 15. června 2019 00:00 do 22. června 2019 23:00: vlastní hlasování konané prostřednictvím Aplikace. V Aplikaci bude možno odevzdat hlas maximálně pěti kandidátům.

Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro veškerou komunikaci s touto  komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím IS MU na e-mailovou adresu (čl. 1 odst. 3 volebního řádu).

Milé kolegyně, milí kolegové,

věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 14. května 2019
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36712 od 15.8.2011