News Calendar
< April 2019 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

News 13.4.2019

Informace k aktuálně vyhlášeným cenám - březen a duben 2019

5.3.2019

  • Ceny Neuron 2019 (termín pro podání nominací do 31. 3. 2019, na OAZ do 7. 3. 2019) – Nadační fond Neuron uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech, zároveň svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců a vědu vnímají jako službu společnosti.
  • Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 2019 (termín pro podání přihlášek do 15. 3. 2019) – Cílem ocenění je podpora tvůrčí aktivity mladých vědeckých pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství,
  • Příspěvek Nadace Experientia 2019 (termín podání žádostí do 15. 3. 2019) – Nadace Experientia uděluje každoročně finanční příspěvek absolventům PhD studia na českých vysokých školách na jednoleté studijní pobyty v zahraničí. Příspěvek je určen k pokrytí cestovních a ubytovacích nákladů.
  • Cena Sanofi za farmacii 2019 (termín pro registraci kandidátů do 29. 3. 2019) – Cílem Ceny Sanofi je ocenit nejlepší český doktorandský výzkum na poli experimentální biomedicíny a farmacie.
  • Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2019 (termín pro registraci kandidátů do 29. 3. 2019) – Cílem Ceny Jean-Marie Lehna je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.
  • Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii (termín pro podání přihlášek do 31. 3. 2019) – Cena je udělována jako odměna a uznání vědci do 35 let s českým občanstvím za vynikající výsledky ve výzkumu v bioorganické a bioanorganické chemii. Uchazeči se přihlašují sami, návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.
  • Soutěž Přeměna odpadů na zdroje (termín pro podání přihlášek do 31. 3. 2019) – Cílem soutěže je ocenit inspirativní projekty hledající nové využití pro druhotné suroviny, a šetřit tak primární zdroje a přírodu. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty budující odpovědný přístup k využívání surovin, které máme. Soutěž je určena studentům škol na všech stupních vzdělávání.
  • Danubius Young Scientist Award 2019 (termín pro doručení nominací na OAZ 10. 4. 2019) – Hlavním záměrem soutěže je udělit ocenění osobnostem s výjimečným vědeckým zaměřením na širší podunajský region. Nominace podává rektor, termín pro doručení nominací včetně všech potřebných podkladů k rukám Mgr. Mrázkové na Odbor pro akademické záležitosti RMU je 10. dubna 2019. Ze zaslaných nominací budou vybráni maximálně 3 kandidáti, kteří budou do soutěže přihlášeni.

Informace ke všem uvedeným cenám jsou k dispozici na webu Odboru pro akademické záležitosti (přímý přístup po rozkliknutí hypertextového odkazu u jednotlivých cen) a v IS (Vývěska).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 37899275 od 10.8.2011