News Calendar
< July 2019 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

News 12.7.2019

Odstávka elektrické energie 12. 7. 2019 na Kotlářské

12.7.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu rekonstrukce trafostanice pro Přírodovědeckou fakultu , areál Kotlářská 2, bude ovlivněna dodávka elektrické energie.

Odstávka proběhne v pátek dne 12.7. 2019 od 9:00 do 14:00 hodin.

V budovách zálohovaných elektrocentrálou – budovy 1,   2,   6,   7  a   9 – dojde ke krátkodobým výpadkům elektrické energie.

Ostatní budovy  -   3 , 4,  5,   8,  11,  12 ,  15,  17   a skleníky   – budou po celou dobu odstávky odpojeny od elektrické sítě.

Žádáme v dostatečném předstihu o ukončení všech procesů, které by těmito výpadky a odpojením mohly být narušeny.

V době výpadku nepoužívejte výtahy.

Po obnovení dodávky elektrické energie zkontrolujte funkčnost všech vašich technologických zařízení včetně mrazáků a ledniček 

Dear Colleagues,

due to the reconstruction of the transformer station for the Faculty of Science at Kotlářská 2 complex, the electricity supply will be affected.

The shutdown will take place on Friday 12.7. 2019 from 9:00 to 14:00.

Buildings 1, 2, 6, 7, and 9 that are backed up by a power generator will experience short periods of power interruptions during this period.

Other buildings - 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, and greenhouses - will be disconnected from the power supply completely throughout the downtime.

We request that all processes that might be disrupted by these outages and disconnections be terminated well in advance.

Do not use elevators at the time of the outage.

When power is restored, check the functionality of all your equipment, including freezers and fridges.

 

Pavel Říha
vedoucí technicko provozního oddělení


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36549703 od 10.8.2011