Bachelor and Master Studies

Head of Office

Ing. Marcela Korčeková

Phone: 54949 1405, 4862
Office: pav. 01/01011, Kotlářská 267/2
 • Responsibility for managing the study agendas of the faculty
 • Accreditation of master's and bachelor's degree programmes
 • Co-operation with the heads of departments, study programme guarantors, and pedagogical deputies
 • Admission procedure
 • Schedules, contracts, reports and summaries
 • Courses

Assistants

Marie Halasová

Phone: 54949 6039
Office: pav. 01/01010, Kotlářská 267/2
 • Biology excluding Mathematical Biology(Bc and Mgr)

Pavlína Ondráčková, DiS.

Phone: 54949 3303
Office: pav. 01/01009, Kotlářská 267/2
 • Geology (Bc and Mgr)
 • Geography (Bc and Mgr)
 • Applied Geography (bc i mgr)
 • Anthropology (Bc and Mgr)

Alena Doupovcová

Phone: 54949 5549
Office: bud. B17/409, Kamenice 753/5
 • Chemistry (Bc and Mgr)
 • Biochemistry (Bc and Mgr)
 • Applied Biochemistry (Bc and Mgr)

Irena Mitášová

Phone: 54949 5918
Office: bud. B17/411, Kamenice 753/5
 • Mathematics (Bc and Mgr)
 • Physics (Bc and Mgr)
 • Applied Physics (Bc and Mgr)
 • Mathematical Biology (Bc and Mgr)

Anna Rychtáříková

Phone: 54949 3577
Office: pav. 01/01010, Kotlářská 267/2
 • Admission procedure
 • Advanced Master's state examination process

Mgr. et Mgr. Nina Kotková

Phone: 54949 4260
Office: pav. 01/01009, Kotlářská 267/2
 • Fees
 • Scholarships
 • Pedagogy in Practise
 • Editorial duties
 • Lifelong learning

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 290474 od 26.10.2011