Bachelor and Master Studies

Comittee for the Final State Examintations

Osoby schválené vědeckou radou, ze kterých může děkan jmenovat zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky.

Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104478 od 25.11.2011