Bachelor and Master Studies

Comittee for the Final State Examintations

MATEMATIKA (magisterský studijní program)

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
 • doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • doc. PeadDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Členové:

 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Anton Galaev, Dr. rer. nat.
 • Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Horák
 • Mgr. Silvie Kafková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.
 • Mgr. David Kraus, Ph.D.
 • Mgr. David Kruml, Ph.D.
 • Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • Mgr. Radim Navrátil, Ph.D.
 • Mgr. Martin Panák, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.
 • Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
 • Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Šišma, Dr.
 • RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
 • Bc. Lukáš Vokřínek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. – PdF MU
 • Mgr. Jana Bulantová, Ph.D. - FAST VUT
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. – Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. – PdF MU
 • Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. – FS VUT
 • RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
 • Mgr. Eva Mráková, Ph.D. – FI MU
 • Ing. Daniel Němec – ESF MU
 • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. – FI MU
 • RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. – FI MU
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. – AV ČR Brno
 • doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc. – ESF MU
 • RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. – PdF MU

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104661 od 25.11.2011