Bachelor and Master Studies

Legislation

Opatření děkana č. 4/2013

Uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Podle odst. 1 čl. 26 Statutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pověřuji uskutečňováním bakalářských a magisterských studijních programů a oborů fakulty tyto ústavy:

Použité zkratky:

Ústav botaniky a zoologie:ÚBZ
Ústav experimentální biologie: ÚEB
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí: RECETOX
Ústav antropologie: ÚA
Ústav fyzikální elektroniky: ÚFE
Ústav fyziky kondenzovaných látek: ÚFKL
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky: ÚTFA
Geografický ústav:
Ústav geologických věd: ÚGV
Ústav chemie: ÚCH
Ústav biochemie: ÚBCH
Národní centrum pro výzkum biomolekul: NCBR
Ústav matematiky a statistiky ÚMS

Bakalářský program Ekologická a evoluční biologie - ÚBZ, ÚEB

Obory:
 • Ekologická a evoluční biologie - ÚBZ
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání - ÚBZ, ÚEB

Navazující magisterský program Ekologická a evoluční biologie - ÚBZ

Obory:
 • Botanika - ÚBZ
 • Zoologie - ÚBZ
 • Učitelství biologie pro střední školy - ÚBZ, ÚEB

Bakalářský program Experimentální biologie - ÚEB, RECETOX

Obory :
 • Speciální biologie - ÚEB, RECETOX
 • Molekulární biologie a genetika - ÚEB
 • Matematická biologie - RECETOX, ÚEB

Bakalársky program Biologie - ÚEB

 • Lékařská genetika a molekulárni diagnostika - ÚEB

Navazující magisterský program Experimentální biologie ÚEB, RECETOX

Obory:
 • Speciální biologie - ÚEB, RECETOX
 • Molekulární biologie a genetika - ÚEB
 • Matematická biologie - RECETOX, ÚEB

Navazující magisterský program Biologie - ÚEB

 • Lékařská genetika a molekulárni diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - ÚEB

Bakalářský program Antropologie - ÚA

Obor:
 • Antropologie - Ústav antropologie

Navazující magisterský program Antropologie -ÚA

Obor :
 • Antropologie - Ústav antropologie

Bakalářský program Fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA

Obory:
 • Fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
 • Biofyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
 • Astrofyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
 • Bakalářský program Aplikovaná fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA

  Obory:
  • Astrofyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
  • Lékařská fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
  • Fyzika a management - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
  • Laboratorní a měřící technika ÚFE, ÚFKL, ÚTFA
  • Nanotechnologie - aplikovaná fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA

  Navazující magisterský program Fyzika - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA

  Obory:
  • Fyzika kondenzovaných látek - ÚFKL
  • Fyzika plazmatu - ÚFE
  • Teoretická fyzika a astrofyzika - ÚTFA
  • Biofyzika - ÚFKL
  • Učitelství fyziky pro střední školy - ÚFE, ÚFKL, ÚTFA

  Bakalářský program Aplikovaná geografie, bakalářský program Geografie a kartografie, navazující magisterský program Geografie a kartografie, vše včetně oborů - GÚ

  Bakalářský program Geologie, navazující magisterský program Geologie, obojí včetně oborů - ÚGV

  Bakalářský program Chemie - ÚCH

  Obory:
  • Chemie -ÚCH
  • Biofyzikálni chemie - ÚCH
  • Chemie konzervování-restaurování - ÚCH
  • Analytický chemik manažér chemické laboratoře - ÚCH
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání - ÚCH

  Navazující magisterský program Chemie ÚCH, RECETOX, NCBR

  Obory:
  • Anorganická chemie - ÚCH
  • Materiálová chemie - ÚCH
  • Analytická chemie - ÚCH
  • Organická chemie - ÚCH
  • Strukturní chemie - ÚCH, NCBR
  • Fyzikální chemie - ÚCH
  • Chemie životního prostředí - RECETOX
  • Chemie konzervování-restaurování - ÚCH
  • Učitelství chemie pro střední školy - ÚCH

  Bakalářský program Biochemie -ÚBCH, NCBR

  Obory:
  • Biochemie - ÚBCH,
  • Chemoinformatika a bioinformatika - NCBR

  Bakalářský program Aplikovaná biochemie - ÚBCH

  Navazující magisterský program Biochemie - ÚBCH, NCBR

  Obory :
  • Biochemie - ÚBCH
  • Analytická biochemie - ÚBCH
  • Biomolekulární chemie - NCBR
  • Genomika a proteomika - NCBR
  • Chemoinformatika a bioinformatika - NCBR

  Bakalářský program Matematika, magisterský program Matematika - UMS

  Toto opatření nahrazuje stejnojmenný předpis Přírodovědecké fakulty číslo 7/2012. Toto opatření nabývá účinnosti od 1. září 2013.

  Brně, dne 24. června 2013

  doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. děkan fakulty


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 133192 od 24.10.2011