Language Centre, Faculty of Science Division

JN001 Odborná němčina - zkouška

Písemná část

  • gramatika – test: odborný styl (trpný rod, příčestí, souřadné souvětí podřadné souvětí, předložky); obecně vědní slovní zásoba;
  • korespondence (žádost o informaci, o knihu, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, pozvání na konferenci).
  • práce s odborným textem – středně obtížný text (se slovníkem): vybrat z nabídky synonyma; vypsat klíčová slova; zjištění, zda uvedené souhlasí s textem; stručné české resumé – hlavní myšlenky.

Ústní část

  • praktická konverzace – témata související s cestováním (hotel, restaurace, pošta, dotazy při hledání cesty, prosba o informaci), informace o sobě
  • odborná konverzace – podrobná informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu;

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6304 od 10.8.2011