Doctoral Studies

Akademické kvalifikace a doktorské studium

Personální obsazení a náplň práce

Vedoucí referátu

Ing. Zdeňka Rašková

Phone: 54949 1406, 6530
Office: pav. 01/01007, Kotlářská 267/2

 • Metodické vedení pracovníků
 • Vědecká rada
 • Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení
 • Tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
 • Rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • Akreditace doktorských studijních programů, jmenovacích a habilitačních oborů
 • Ceny, medaile, čestné vědecké hodnosti
 • Rozbory, statistiky, archivace
 • Specifický výzkum

Referenti

Mgr. Anísa Kabarová

Phone: 54949 6358
Office: pav. 01/01006, Kotlářská 267/2
 • Doktorské studium programů Matematika, Fyzika, Geologie, Geografie a Pokročilé materiály a nanovědy
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Správa webových stránek oddělení
 • Přijímací řízení do 1. ročníku

Ing. Simona Kopalová

Phone: 54949 3713
Office: bud. A17/413, Kamenice 753/5
 • Doktorské studium programů Biologie a Vědy o živé přírodě
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé

Iva Klímová

Phone: 54949 7277
Office: bud. A17/413, Kamenice 753/5
 • Doktorské studium programů Chemie a Biochemie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Stipendia
 • Karty ISIC, karty kombinovaného studia, revalidační přelepky


Mgr. Natálie Nádeníčková

Phone: 54949 1424, 8118
Office: bud. A17/429, Kamenice 753/5
 • INNOLEC (program přednášek zahraničních akademických pracovníků)
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)

Ing. Andrea Mikešková
Mateřská dovolená

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 105479 od 2.12.2011