Doctoral Studies

Předsedové oborových rad a komisí (=garanti programů a oborů)zkratka oboru program / obor předseda oborové rady / komise
studijní program MATEMATIKA doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
ALGB Algebra, teorie čísel a matematická logika prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
GEOT Geometrie, topologie a globální analýza prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
MANA Matematická analýza prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
OOMA Obecné otázky matematiky doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
PSM Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
studijní program FYZIKA prof. Rikard von Unge, Ph.D.
BF Biofyzika prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
KOND Fyzika kondenzovaných látek prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
FYPZ Fyzika plazmatu doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
OBFY Obecné otázky fyziky prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
VCOP Vlnová a částicová optika prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
studijní program CHEMIE prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
ANAL Analytická chemie prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
ANOR Anorganická chemie prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
FCHE Fyzikální chemie prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
CHZP Chemie životního prostředí prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MATR Materiálová chemie prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
ORGA Organická chemie prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
studijní program BIOCHEMIE prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
BIOCH Biochemie prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
BIOM Biomolekulární chemie prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
GEPR Genomika a proteomika prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
studijní program BIOLOGIE prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
AFYR Anatomie a fyziologie rostlin prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
ANTR Antropologie doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
BOTA Botanika prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
EKOL Ekologie prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
EKOT Ekotoxikologie prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
FYZZ Fyziologie živočichů doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
HYBI Hydrobiologie doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
MIKR Mikrobiologie doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
MBBI Molekulární a buněčná biologie prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
OMG Obecná a molekulární genetika doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
PARA Parazitologie doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
ZOOL Zoologie prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
studijní program GEOLOGIE doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
GV Geologické vědy doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
studijní program GEOGRAFIE prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
FYGR Fyzická geografie prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
KADP Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
RGRR Regionální geografie a regionální rozvoj doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
studijní program POKROČILÉ MATERIÁLY A NANOVĚDY prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (garant na PřF MU: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.)
PMN Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
PMA Pokročilé materiály prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
studijní program VĚDY O ŽIVÉ PŘÍRODĚ prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
BOMI Bio-omika doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
STRB Strukturní biologie prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 15830 od 18.10.2011