Office for Information and Communications Technologies

Objednávky s o f t w a r e
MS SELECT 2003

Leden 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Office XP Pro/Front Page Cz 1 doc.Celý,  ÚFKL, (Grant G244) 31.1.2003
Windows XP Pro Cz 1 doc.Celý,  ÚFKL, (Grant G244) 20.1.2003
Office 2000 Pro SA/Lic Pack 2 Gajdošík,dr.Leichmann, ÚGV,(VZ0518, ÚGV) 4.2.2003
Únor 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Office 2000 Premium 1 dr.Králík, antropologie 27.2.2003
       
  Březen 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Windows XP Pro Cz 1 dr.Lízal, KGMB (z rozpočtu katedry) 20.3.2003
Windows Server 2000 Cz 1 doc.Příhoda, KAoCH (zakázka 0319) 3.4.2003
Windows XP Pro Cz 1 Mgr.Preisler, KAnalCH 4.4.2003
Windows XP Pro Eng 1 Mgr.Preisler, KAnalCH 4.4.2003
Office XP Pro/FrontPage Cz 1 doc.Klán (vyřizuje Mgr.Škarka), KOCH (grant G0341) 4.4.2003
Windows Server 2000 Cz 1 Sklad chemikálií sekce chemie (rozp. sekce) 4.4.2003
Duben 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Windows XP Pro Cz 17 KAoCH, doc.Novosad (vyřizuje:Mgr.Nečas) -
(z rozpočtu katedry)
14.4.2003
Office XP Pro Cz 12 KAoCH, doc.Novosad (vyřizuje:Mgr.Nečas) -
(z rozpočtu katedry)
14.4.2003
Windows 2000 Cz (WinXP) 1 LMFR, dr.Nejedlá (vyřizuje dr.Petlanová)
(výzk.záměr 417, fak.účet 15)
16.4.2003
Office XP Pro Cz 2 3021-LAS, doc.Otruba (HČ 0403) 29.4.2003
 Květen 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
---      
---      
 Červen 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Office XP Pro Cz 1 KZE, Mgr.Hájek (...) 26.6.2003
Office Mac 10.0 English 1 ÚTFA, prof.Krupka (grant ...) 30.6.2003
Červenec 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Office XP Pro/FrontPage 1 LFMR, dr.Nejedlá (zak. VZ0417,f.ú.15) 23.7.2003
       
Srpen 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Win XP Pro Cz 1 Lab.atom.spektrochem, doc. Votruba (grant G324) 11.8.2003
       
Září 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2000 Cz 1 KGMB, doc.Doškař -vyřizuje dr.Chroust (rozpočet katedry?) 22.9.2003
MS Office XP Pro Cz 1 KOF, doc.Lacina (rozpočet katedry) 30.9.2003
Říjen 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
WinServer2003 Std.edition-CZ 1 KBiCH, doc. Mikeš (vyřizuje dr.Janiczek) (rozpočet katedry) 15.10.2003
       
 Listopad 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Office Pro 2003 Win32 Czech 1 ÚFKL, doc.Celý (grant G244) 21.11.2003
Windows XP Pro Czech Upg. 1 ÚFKL, doc.Celý (grant G244) 21.11.2003
Office Pro 2003 Win32 Czech 1 LFGP, dr.Nejedlá (HČ 51/98) 3.12.2003
Prosinec 2003
Název SW Kusů Objednávající Datum
Windows XP Pro Czech Upg. 1 LFGP, dr.Nejedlá, (VZ 0417, f.ú.15) 8.1.2004
Windows XP Pro Czech Upg. 1 KOF, doc.Lacina (rozpočet katedry) 9.1.2004

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3682 od 1.12.2011