Office for Information and Communications Technologies

O b j e d n á v k y    s o f t w a r e
M S   S E L E C T  2006

Leden 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Windows XP Pro Cz 1 ÚBZ, doc.Řehořek - VZ 4416/C 10.1.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ, doc.Řehořek - VZ 4416/C 10.1.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ, dr.Horsák - VZ 4416/M 10.1.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚEB, prof.Šmarda - 1111 13.1.2006
MS Office 2003 Pro Cz 4 CJV, Mgr.Ševečková - 1111 13.2.2006
       

Únor 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ,Pavel Kučera -VZ 4416/B 23.2.2006
Windows XP Pro Eng 1 KBiCh, dr.Kašparovský - 24.2.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚGV,doc.Bábek-?? 2.3.2006
       

  Březen 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ, dr.Horsák - VZ 28.3.2006
       

Duben 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
Windows XP Pro Cz 1 KBiCh, dr.Bouchal - zak. 3513 5.4.2006
MS Office 2003 Pro Cz 4 ÚK, Mgr.Dohnálková - rozp. ÚK 20.4.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ,E.Hettenbergerová - VZ 4416/M 26.4.2006

 Květen 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ, dr.Horsák - VZ 4416/M 19.5.2006
Win XP Pro Cz 1 ÚGV, Mgr.Vlačiky - HČ1306 7.6.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 ÚBZ, dr.Pekar - VZ 4416/V 12.6.2006
MS Office 2003 Pro Cz 1 Děkanát-PersOdd - 1111  

 Červen 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
       
       

Červenec 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
       

Srpen 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS VisioPro 2003Cz 1 ÚEB-OMiB,dr.Horáková - FRVŠ 1509 31.8.2006
       

Září 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
Win XP Pro Cz 1 ÚGV-doc.Faimon, HČ 39/06 4.9.2006
Win XP Pro Cz 1 ÚGV-doc.Losos, 1111 6.9.2006
       
       

Říjen 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2003 Pro Cz 2 ÚBZ, dr.Pekar, Z.Otýpková - VZ 4416 2.10.2006
MS Office 2003 Pro Cz  1 ÚEB-OMiB, ing.Krsek - zak. 1340 9.10.2006
MS Office 2003 Pro Cz 2 ÚEB-OFIŽ, dr.Dušková - FRVŠ 1748 13.10.2006
MS Office 2003 Pro Cz 5 OIKT - 1111 15.10.2006
Win XP Pro Cz 4 OIKT - 1111 15.10.2006

Listopad 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office2003Pro En MultiLang 10 NCBR, prof.Koča - VZ6613, prac 316000 15.11.2006
MS Office 2003 Pro Cz 3 ÚGV, M.Dosbaba - 4203 22.11.2006
MS Office 2003 Pro Cz 4 GeogrÚ, doc.Dobrovolný - 1340,prac.315030 28.11.2006
MS Office 2003 Pro Cz 2 Děkanát, dr.Greger - 1111 30.11.2006
MS Office 2003 Pro Cz 2 KOCh, Mgr.Škarka - 1x 1213/FÚ01, 1x 0344 30.11.2006
MS Office 2003 Pro Cz 2 ÚGV, doc.Gregerová - 1160 30.11.2006

Prosinec 2006

Název SW Kusů Objednávající Datum
 Win XP Pro Cz 10   LFGP, dr.Hejátko - 4415  13.11.2006
 MS Office 2003 Pro Cz 20   LFGP, dr.Hejátko - 4415   13.11.2006
       

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3329 od 1.12.2011