Office for Information and Communications Technologies

Virtuální privátní síť (VPN) Přírodovědecké fakulty

Pokud potřebujete přístup k elektronicým zdrojům, které má předplaceny pouze Přírodovědecká fakulta, z počítačů mimo univerzitní síť, je nutno použít VPN, která byla vytvořena speciálně pro naši fakultu (sci.muni.cz). Fakultní VPN je nutno použít i v případě, že jste na fakultě se svým počítačem připojeni do bezdrátové sítě eduroam.

Instalace OpenVPN v systémech Windows (XP, Vista, Win7, Win 10) je poměrně jednoduchá.

Na stránce https://it.muni.cz/sluzby/vpn/navody/konfigurace-vpn-windows-10-8-7-vista si stáhněte instalační balíček příslušného klienta OpenVPN podle toho, máte-li 32 nebo 64 bitový operační systém a spusťte instalaci klienta. Řiďte se přitom návodem, uveřejněným na zmíněné stránce.

Dále si stáhněte konfigurační soubor fakultní VPN muni-sci.ovpn.

Po ukončení instalace klienta nakopírujte soubor muni-sci.ovpn do adresáře c:\Program files\OpenVPN\config. Po spuštění OpenVPN GUI (nová ikona na ploše) a kliknutí na ikonu aplikace v oznamovací oblasti (na obrazovce vpravo dole) pravým tlačítkem myši budete mít k dispozici výběr připojení do VPN MUNI (celouniverzitní síť VPN) nebo VPN MUNI-SCI (VPN síť Přírodovědecké fakulty).

Pro vytvoření připojení k OpenVPN v Linuxu je nejvhodnější použít Network Manager. Klikněte na ikonu Network Managera (symbol dvojice počítačů na liště), zvolte Připojení k VPN a postupujte podle návodu, který je uveřejněn  na https://it.muni.cz/sluzby/vpn/navody/konfigurace-vpn-linux-ubuntu, pouze s tím rozdílem, že do políčka Brána (Gateway) napište vpn-sci.ics.muni.cz.
Je důležité, aby Vám v Linuxu Network Manager dobře fungoval (takže musíte mít např. v nastavení síťových zařízení zatrženu volbu "Enable roaming mode", být ve skupině netdev, musí být nainstalován protokol ppp, atd).

Pro autentizaci do VPN použijte vaše UČO a sekundární heslo ISu. Po příhlášení váš počítač obdrží IP adresu ze segmentu sci.muni.cz a budete moci přistupovat k elektronickým zdrojům, předplaceným Přírodovědeckou fakultou MU, i z počítačů mimo fakultu.
Pokud ještě nemáte vytvořeno sekundární heslo ISu, můžete si jej vytvořit zde.

Detailní informace o VPN, včetně návodů pro instalaci v různých operačních systémech, naleznete na web stránce https://it.muni.cz/sluzby/vpn.

POKUD SE K VPN-PřF ÚSPĚŠNĚ PŘIPOJÍTE A PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÍM ZDROJŮM STÁLE NEFUNGUJE, KONTAKTUJTE PRACOVNÍKY UK Mgr. ŠKARKOVOU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8870 od 11.1.2012