Admission Procedure - follow-up Master Studies

Nabízené studijní programy

Následující tabulka obsahuje navazující magisterské studijní programy, k jejichž studiu lze v akademickém roce 2019/2020 podat přihlášku.

Navazující magisterské studijní programy (pro absolventy bakalářského studia)

Více informací o jednotlivých programech a studijních plánech zde.

Program

Specializace

Forma

Přijímací
zkouška

Datum
konání

Aplikovaná
matematika

Diferenciální rovnice a jejich aplikace

P

matematika

18. 6. 2019

Finanční a pojistná matematika

P

matematika

18. 6. 2019

Modelování a výpočty

P

matematika

18. 6. 2019

Statistika a analýza dat

P

matematika

18. 6. 2019

Aplikovaná matematika + Ekonomie

P

matematika

18. 6. 2019

Matematika

Matematika

P

matematika

18. 6. 2019

Fyzika

Biofyzika - obor

P

fyzika

14. 6. 2019

Fyzika

 

 

 

Fyzika plazmatu a nanotechnologií

P

fyzika

14. 6. 2019

Fyzika kondenzovaných látek

P

fyzika

14. 6. 2019

Teoretická fyzika

P

fyzika

14. 6. 2019

Astrofyzika  

P

fyzika

14. 6. 2019

Radiologická fyzika

Radiologická fyzika

P

fyzika

14. 6. 2019

Chemie

Analytická chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Anorganická chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Biofyzikální chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Fyzikální chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Materiálová chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Organická chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Strukturní chemie

P

chemie

17. 6. 2019

Chemie
a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Chemie a technologie materiálů pro
konzervování - restaurování

P

chemie a metodiky konzervování materiálů + muzeologie

17. 6. 2019

Bioanalytická laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
**)

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik**)

P

biochemie, analytická chemie, bioanalytické metody - Studijní katalog Biochemie

17. 6. 2019

Biochemie

Analytická biochemie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog Biochemie

17. 6. 2019

Biochemie

P

17. 6. 2019

Genomika a proteomika

P

17. 6. 2019

Biomolekulární chemie

P

17. 6. 2019

Bioinformatika

P

17. 6. 2019

Životní
prostředí
a zdraví

Životní prostředí a zdraví

P

předměty bakalářské SZZ

18. 6. 2019

Molekulární biologie
a genetika

Molekulární biologie a genetika

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Mikrobiologie

Mikrobiologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

Biologie
člověka

Biologie člověka

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Experimentální biologie rostlin

Experimentální biologie rostlin

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Experimentální biologie
živočichů
a imunologie

Fyziologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Imunologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Vývojová biologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

19. 6. 2019

 

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika **)

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

21. 6. 2019

Matematická biologie
a biomedicína

Epidemiologie a modelování

P

matematika, biologie

20. 6. 2019

Biomedicínská bioinformatika

P

matematika, biologie

20. 6. 2019

Botanika

Biosystematika rostlin

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

12. 6. 2019

Ekologie rostlin

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

12. 6. 2019

Fykologie a mykologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

12. 6. 2019

Zoologie

Zoologie

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

12. 6. 2019

Ochrana
přírody

Botanika

P

předměty bakalářské SZZ - Studijní katalog
Biologie

12. 6. 2019

Zoologie

P

12. 6. 2019

Antropologie

Antropologie

P

antropologie

17. 6. 2019

Aplikovaná a environmentální geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

P, K

geologie

12. 6. 2019

Geoenvironmentální rizika a sanace

Geoenvironmentální rizika a sanace

P, K

geologie

12. 6. 2019

Geologie

Geologie

P, K

geologie

12. 6. 2019

Geologie základní + Archeologie

P

geologie, archeologie

12. 6. 2019

Aplikovaná
geografie a
geoinformatika

Aplikovaná geografie a geoinformatika

P

základy geografie a kartografie

25. 6. 2019

Fyzická
geografie

Fyzická geografie

P

základy geografie a kartografie

25. 6. 2019

Geografická kartografie a geoinformatika

Geografická kartografie a geoinformatika

P

základy geografie a kartografie

25. 6. 2019

Sociální geografie a regionální rozvoj

Sociální geografie a regionální rozvoj

P

základy geografie a kartografie

25. 6. 2019

 

 Navazující učitelské magisterské studijní programy (pro absolventy bakalářského studia)

Program

Studijní plán

Forma

Přijímací
zkouška *)

Datum
konání

Učitelství
matematiky pro střední školy

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

P

matematika,
geografie
a kartografie

18. 6. 2019

25. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství informatiky pro střední školy

P

matematika,

informatika

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

P

matematika,

anglický jazyk

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

P

matematika,

český jazyk

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

P

matematika,
hudební výchova

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

P

matematika,

výtvarná výchova

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

P

matematika,

speciální
pedagogika

18. 6. 2019

Učitelství matematiky pro střední školy
+ Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

P

matematika,
tělesná výchova

18. 6. 2019

Učitelství
fyziky pro střední školy

Učitelství fyziky pro střední školy
+ Učitelství matematiky pro střední školy

P

fyzika, matematika

14. 6. 2019

18. 6. 2019

Učitelství fyziky pro střední školy
+ Učitelství chemie pro střední školy

P

fyzika, chemie

14. 6. 2019

17. 6. 2019

Učitelství fyziky pro střední školy
+ Učitelství informatiky pro střední školy

P

fyzika,
informatika

14. 6. 2019

Učitelství fyziky pro střední školy

+ Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

P

fyzika,
tělesná výchova

14. 6. 2019

Učitelství
chemie pro střední školy

Učitelství chemie pro střední školy
+ Učitelství biologie pro střední školy

P

chemie, biologie

17. 6. 2019

12. 6. 2019

Učitelství chemie pro střední školy
+ Učitelství matematiky pro střední školy

P

chemie,
matematika

17. 6. 2019

18. 6. 2019

Učitelství chemie pro střední školy
+ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

P

chemie,
geografie
a kartografie

17. 6. 2019

25. 6. 2019

Učitelství
biologie pro střední školy

Učitelství biologie pro střední školy
+ Učitelství matematiky pro střední školy

P

biologie
matematika

12. 6. 2019

18. 6. 2019

Učitelství biologie pro střední školy
+ Učitelství fyziky pro střední školy

P

biologie
fyzika

12. 6. 2019

14. 6. 2019

Učitelství biologie pro střední školy
+ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

P

biologie
geografie
a kartografie

12. 6. 2019

25. 6. 2019

Učitelství biologie pro střední školy
+ Učitelství informatiky pro střední školy

P

biologie,
informatika

12. 6. 2019

Učitelství
geografie
a kartografie pro střední školy

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
+ Učitelství historie pro střední školy

P

geografie
a kartografie,
historie

25. 6. 2019

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
+ Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

P

geografie
a kartografie,
informatika

25. 6. 2019

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
+ Učitelství anglického jazyka pro střední školy

P

geografie
a kartografie,
angličtina

25. 6. 2019

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
+ Učitelství informatiky pro střední školy

P

geografie
a kartografie,
informatika

25. 6. 2019

*)   Uchazeči o učitelské sdružené studium, pro které není toto studium přímo navazující na absolvované bakalářské studium, navíc složí písemnou přijímací zkoušku z didaktiky, pedagogiky a psychologie.

**) Absolventi získají po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona
č. 96/2004 Sb., § 26.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4033 od 21.11.2018