Admission Procedure - follow-up Master Studies

Přihláška - termíny

Uchazeč podává e-přihlášku do programu. V rámci jednoho programu může volit maximálně 3 specializace. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalářského studia do 30. 6. 2019. Uchazeči, kteří neabsolvovali studium na Přírodovědecké fakultě MU, doručí potvrzení o absolvování bakalářského studia nejpozději do výše uvedeného data na studijní oddělení, Kotlářská 2, 611 37 Brno. V případě, že uchazeč vykoná řádný termín státní závěrečné zkoušky svého bakalářského studia až po tomto datu, doloží potvrzení o této skutečnosti na studijní oddělení PřF MU také nejpozději do 30. 6. 2019. Potvrzení o absolvování bakalářského studia pak doručí do 31. 8. 2019.

Podávání přihlášek: 1. 2. 2019 – 30. 4. 2019
Na adrese: e-přihláška
Manipulační poplatek: 600 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405
Termín přijímací komise:   10. 7. 2019
Termín vydání rozhodnutí:   12. 7. 2019
Termín poradní komise rektora:   30. 8. 2019

Termín přijímací zkoušky

Pedagogicko psychologický základ:  7. 6. 2019

Termíny přijímacích zkoušek všech programů naleznete zde.

Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky.

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po oznámení rozhodnutí.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 17514 od 6.10.2014