Department of Biochemistry

Molecular physiology

Research team

  • Omar Šerý,

Project summary

Laboratoř molekulární fyziologie sdružuje výzkumné laboratoře, které mají společnou technickou základnu a široký rozsah vzájemně se prolínajících výzkumných aktivit od lékařské genetiky (oligodoncie, hypodoncie), přes genetiku multifaktoriálních chorob (obezita, psychické poruchy), forenzní genetiku (identifikace osob, včetně přípravy soudně –znaleckých posudků), archeogenetiku (analýzy kosterních pozůstatků člověka a zvířat), neurovědy (molekulární psychiatrie) až po lékařskou a veterinární mikrobiologii (diagnostika infekčních chorob). Laboratoř spolupracuje s širokou škálou nejrůznějších pracovišť od nemocnic, přes ústavy akademie věd, další vysoké školy až po soukromé společnosti.

Laboratoř molekulární fyziologie sdružuje následující laboratoře:

Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie

Nosným tématem laboratoře je studium molekulární podstaty psychických poruch (alkoholismus, hyperkinetická porucha, schizofrenie, Alzheimerova choroba) a dalšícyh multifaktoriálně podmíněných chorob (obezita, makulární degenerace, atd.). Tato témata jsou řešena s podporou grantových agentur v rámci výzkumných projektů. Laboratoř je při své práci metodicky zaměřena na provádění tzv. asociačních studií. Při těchto studiích jsou využívány metodiky PCR, RFLP, RealTime PCR, DNA čipů a DNA sekvenace.

Laboratoř DNA diagnostiky

Laboratoř DNA diagnostiky se zabývá vývojem diagnostických metod pro detekci virových a bakteriálních agens z klinického materiálu. Na druhé straně je zaměřena na vývoj metod uplatňujících se v lidské a veterinární DNA diagnostice geneticky podmíněných chorob. K dalším zaměřením laboratoře patří forenzní genetika a Do současné doby se podařilo vyvinout celou řadu metodik pro izolaci a detekci bakteriálních a virových patogenů, které jsou uplatňovány při klinickém výzkumu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9969 od 7.12.2011