Department of Biochemistry

Management

Ředitel ústavu:

Assoc.Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Zástupce ředitele:

Assoc.Prof. Ing. Martin Mandl, CSc.

Zástupce ředitele pro věci pedagogické:

http://www.muni.cz/people/2578

Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty:

Assoc.Prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Předseda oborové rady Biochemie:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Garant bakalářského programu Biochemie:

Assoc.Prof. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Garant magisterského programu Biochemie:

Assoc.Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Garant magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik:

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Garant magisterského programu Biotechnologie:

Assoc.Prof. Ing. Martin Mandl, CSc.

Rada ústavu:


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3284 od 12.10.2016