Doporučení autorům

Řada prací našich autorů má v databázi Web of Science neúplnou afilaci. Doporučujeme proto, aby afilace vždy obsahovala

  1. univerzitu "Masaryk university" ve zkratce "Masaryk Univ" ,
  2. fakultu "Faculty of Science" ve zkratce "Fac Sci".

Bez těchto údajů je obtížné, ne-li nemožné, započítat práci do publikačního výkonu fakulty.

Je-li autor současně i na jiných pracovištích a povaha práce to umožňuje, uvádějte více afilací a to i v rámci univerzity.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512 od 8.1.2018