Publish or perish. Publikuj, nebo zhyň. To, co dříve platilo pro novináře, dnes platí i ve vědě. Současný systém finančního hodnocení vědeckých institucí je odvozen zejména od publikační činnosti. Když vědci dané instituce publikují hodně a v časopisech se silným Impact Factorem (IF), a když jsou jejich články hodně citované, znamená to pro jejich instituci příliv financí do rozpočtu. Když nepublikují, je tomu naopak. Nelze říci, že jde o systém spravedlivý. A to například z toho důvodu, že když se věnujete zkoumání žížalky, jež krom vás zajímá jen dalších pět vědců na světě, kteří vás budou citovat, jistě nebudou mít vaše články takový ohlas, jako články na téma léčby vážných nemocí. Na druhou stranu můžete být hojně citování paradoxně proto, že je ve vašem článku zásadní chyba, na kterou pak všichni odkazují, a vaše instituce je za to odměněna.

V tomto článku chceme ukázat, že v publikování odborných článků si PřF MU stojí velmi dobře, srovnatelně s Univerzitou Karlovou. Jak ostatně ukazují následují analýzy z Web of Science, online akademické služby poskytující přístup k databázi více než 10 000 nejvýznamnějších vědeckých žurnálů z celého světa a více než 110 000 konferenčních jednání od roku 1900.

Pro započtení článku do publikačního výkonu fakulty je důležité správně uvést afiliaci, tedy příslušnost autora k naší fakultě. Afilace článku z PřF MU by měla vždy obsahovat:

  1. univerzitu "Masaryk university" ve zkratce "Masaryk Univ" ,
  2. fakultu "Faculty of Science" ve zkratce "Fac Sci".

Bez těchto údajů je obtížné, ne-li nemožné, započítat práci do publikačního výkonu fakulty.

Nejprve se podívejme na grafy ukazující, jak si PřF stojí v rámci celé MU.

Další grafy se věnují sledování toho, jak jsou jednotlivé články často citované.


Q1 Journals belonging to 25% most cited in their field
Q2 Journals belonging to 25% - 50% of the most cited in their field
Q3 Journals belonging to 25% - 50% of the most cited in their field
Q4 Journals belonging to 25% of the least cited in their field

Poslední graf ukazuje, že citovanost článků PřF MU je téměř stejná jako citovanost článků Univerzity Karlovy, což je také výborný výsledek.


Data převzata z WebOfSciennce.com, Thomson Reuters


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11691 od 22.12.2017