University information system support

Struktura uživatelské podpory IS

Hlavní rozdíly mezi jednotlivámi techniky, včetně cílové skupiny pracovníků, způsobů práce s cílovou skupinou a kontakty, jsou shrnuty do následující tabulky:

Rozdíly mezi jednotlivými techniky
e-technik IS-technik s-technik
Cíl podpora učitelů při e-learningu podpora v administrativních agendách tvorba výukových multimédií na zakázku
Cílová skupina učitelé MU administrativní pracovníci, učitelé MU učitelé MU
Způsob práce emailová/telefonická/osobní podpora, prezentace/školení emailová/telefonická/osobní podpora, prezentace/školení realizace průběžně poptávaných zakázek
Kontakt

IS-technik

Úkolem IS-technika je napomáhat pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU. Jako konzultant v oblasti používání IS MU působí na všech pracovištích příslušné fakulty. Může být podporou pro administrativní pracovníky a učitele při používání IS např. v aplikacích:

 • Katalog předmětů (šablony předmětů)
 • Studijní
 • Přijímací řízení
 • Záznamník učitele – administrativní část
 • Správce souboru (dokumentový server, úschovna, web apod.)
 • Pošta, hromadné emaily
 • Nové aplikace IS MU či inovace stávajících aplikací

Více se o IS-technicích dozvíte v nápovědě na ISu. K čemu je IS-technik?

Seznam IS-techniků a jejich přiřazení k fakultám najdete zde.

E-technik

E-technik je servisní osoba pro elektronickou podporu výuky v IS (e-learning), řeší každodenní rutinní otázky i metodicky podporuje rozvoj e-learningu prostřednictvím ISu jako celku na fakultě. Může Vám být nápomocen v těchto případech:

 • odpoví na Vaše dotazy ohledně e-learningu
 • vyslechne Vaši představu a doporučí/navrhne vhodné řešení
 • provede školení o možnostech e-learningu
 • individuálně Vás zaškolí v používání jednotlivých agend
 • odpovídá na technické dotazy Vašich studentů (nemusíte se zabývat tech. dotazy studentů)
 • poskytne servisní pomoc při skenování písemek, zkoušení studentů u počítačů
 • předá podnět vývojovému týmu

Více se o e-technicích dozvíte v nápovědě na ISu. K čemu je e-technik?

Seznam e-techniků a jejich přiřazení k fakultám najdete zde.

S-technik

Cílem s-techniků je připravit nebo vylepšit jednotlivé studijní materiály s multimédii, nejtypičtěji s weby, publikacemi, videi, audii, animacemi, odpovědníky, obrázky, schémata, skenováním... Rozdíl mezi e-technikem a s-technikem je následující:

 • E-technik vám pomáhá při práci s elearningovými agendami v IS.
 • S-technik pro vás připravuje multimédia, která jsou pak do IS zavěšena.

Více informací o týmu s-techniků a jejich zakázkách najdete na Elportále.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3874 od 27.10.2011