Laboratoř bioinženýrství mikroorganismů

Vedoucí laboratoře

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
(ORCID ID: 0000-0002-3215-4763)


Zaměstnanci a studenti v této laboratoři se specializují na inženýrství bakterií a mikrobiálních metabolických drah pro biotechnologické účely. Cílem výzkumné skupiny je propojovat mikrobiologii s dalšími vědními obory, především molekulární biologií, biochemií a bioinformatikou a pracovat na interdisciplinárních projektech, které přispívají k základnímu poznání studovaných systémů a mají i nezanedbatelný aplikační potenciál. Hlavními tématy laboratoře jsou biotechnologické zpracování rostlinné biomasy (lignocelulózy) a biodegradace odpadních látek (toxické environmentální polutanty, plasty). Jako hostitelské organismy jsou využívány především bezpečné robustní kmeny bakterií Escherichia coli a Pseudomonas putida. Pro účely efektivnějšího zpracování a zužitkování sacharidů z rostlinné biomasy či snažší degradace těžko rozložitelných znečišťujících látek jsou bakterie cíleně upravovány moderními metodami syntetické biologie a metabolického inženýrství. Nástroje syntetické biologie jsou také aplikovány pro přípravu umělých bakteriálních konsorcií, která by měla být schopna plnit požadované funkce s vyšší účinností a dlouhodoběji než jednotlivé rekombinantní mikroorganismy. Laboratoř zajištujě přednášku a cvičení k předmětu Speciální metody analýzy mikroorganismů (Bi6721 a Bi6721c) pro bakalářské a magisterské studenty a v přípravě je i pokročilá přednáška Úvod do syntetické biologie a metabolického inženýrství mikroorganismů.

Kontakt: Kamenice 5/A25, 625 00 Brno, Česká republika
E-mail: pdvorak@sci.muni.cz
tel.: 549 493 396

 

Biomania 2019
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology