Laboratoř anaerobních mikroorganizmů

Vedoucí laboratoře

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Laboratoř anaerobních mikroorganizmů (LAM) se zaměřuje na výzkum rozkladu organických látek pomocí různých skupin anaerobních bakterií a také striktně anaerobních metanogenních Archaea. Tyto anaerobní mikroorganizmy hrají často klíčovou roli v prostředích termálních pramenů, řašelinišť, říčních sedimentů, ale i v trávicím traktu živočichů. Jejich aktivita je využívána v zemědělství, odpadovém hospodářství, energetice, medicíně a při sanaci starých ekologických zátěží. Hlavním předmětem zájmu LAM jsou biochemické a ekologické aspekty anaerobních procesů a výzkum mikrobiálního konzorcia účastnícího se těchto procesů. Zabýváme se studiem fyziologických a biochemických vlastností nových kmenů izolovaných z bioplynových reaktorů. Jedná se o metanogenní Archaea, sulfát redukující bakterie a metanogenní bakterie. Mnohé izolované metanogenní Archaea jsou dosud nepopsány. Dále se zaměřujeme na studium střevních sulfát redukujících bakterií, které mohou způsobit zánětlivé onemocnění střev včetně ulcerózní kolitidy a také na studium přírodních a chemických sloučenin působících proti aktivitě těchto mikroorganizmů. Silný důraz klademe na anaerobní prokaryota, protože mohou mít nové a jedinečné vlastností. Toto může být důležité pro různé aplikace v průmyslových oblastech i v oblasti základního výzkumu. Mezi současné členy LAM patří vědečtí pracovníci, studenti a technický personál. Je navázána funkční spolupráce s laboratořemi a útvary MU i jiných vysokých škol, členové LAM participují na řešení národních i mezinárodních projektů.

Odborní asistenti

doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

Externí spolupracovníci

doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

 

Biomania 2019
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology